OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZENIA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO PODMIOTOM TRZECIM

Niniejszym oświadczam, że urządzenie rejestrujące lub pojazd, w którym zamontowano urządzenie rejestrujące objęte usługą świadczoną przez DRIVEBOX sp. z o.o. mogą zostać udostępnione osobie trzeciej wyłącznie pod warunkiem uprzedniego łącznego spełnienia następujących czynności:
  1. zapoznania się osoby trzeciej z Regulaminem, Polityką prywatności i Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich akceptacji,
  2. uzyskania od osoby trzeciej wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach tożsamych z zasadami określonymi w Polityce prywatności i Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na powierzenie przetwarzania tychże danych spółce DRIVEBOX sp. z o.o., a także zgody na dalsze powierzanie przetwarzania danych podmiotom trzecim zgodnie z wymienionymi powyżej dokumentami,
  3. powiadomienia osoby trzeciej o przysługujących jej uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wskazanych w powyższych dokumentach.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków oświadczam, iż nie będę udostępniał osobie trzeciej urządzenia rejestrującego lub pojazdu, w którym zamontowano urządzenie rejestrujące objęte usługą świadczoną przez DRIVEBOX sp. z o.o.

Kontakt

Mer ”Hör av er till oss”..

AddSecure AB - HQ
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten Stockholm
Sverige
P: +46 31 779 29 79

Vi drar nytta av över 10 års erfarenhet som våra medarbetare har av B2B-telematikmarknaden för att skapa ultramobil IoT-lösning för personbilar.

Kontakta oss

Följ oss på sociala medier

© 2022 Drivebox Sp. z o.o.